Open House 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Open House 2019

Our teachers come from all over the world and teach in both English and Swedish, depending on the subject. We also have an after school program called Junior Club, where our Juniors can hang out, enjoy games, clubs, and have a snack together with their friends. Parents are invited to “fika” in the Lunch Hall with the Principal, Assistant Principals and teaching staff. The “fika” is sold by students to raise money for their grade 9 prom. 

 

Våra lärare kommer från hela världen och undervisar både på engelska och svenska beroende på ämnet. Vi har även en verksamhet efter skoltid som vi kallar för Junior Club. Det är en verksamhet för våra Junior School elever där de kan spela spel, umgås, delta i olika klubbar samt äta mellanmål tillsammans med sina kamrater. Föräldrar inbjuds till fika i matsalen med rektor, biträdande rektorer och lärare. Elever i årskurs 9 säljer fika till förmån för sin avslutningsbal.