PTA

 

Föräldraföreningen (Parent Teacher Association)

Föräldraföreningen vid Internationella Engelska Skolan i Uppsala (PTA) är en
ideell förening. Syftet med föreningen är att stötta skolan för elevernas bästa.
Föreningen arrangerar sociala aktiviteter för elever, föräldrar, lärare och skolans
personal.
Under åren har PTA:s volontärer arbetat för att vara en stark röst för alla elever,
och aktivt arbetat med att öka kommunikationen mellan föräldrar och skolans
lärare/personal.


Några aktiviteter och initiativ
 Årlig Teacher Appreciation Week
 Gästföreläsningar (Säkert internetanvändande, sociala medier, growth
mindset)
 Vinterutrustning/klädloppis
 Nya bänkar i korridorerna för elever
 Ny utrustning för rasterna (fotbollar, basketbollar, pingisracket, mm)
 Säkrare miljö vid busshållplatserna


Medlemskap
Aktiviteterna är till största del bekostade med medlemsavgifter. För att kunna
fortsätta ha en föräldraförening, vänligen bli medlem genom att betala en
årsavgift på 100 kr per familj.
Betala med Swish till  073-3661214 (Kajsa Bennbom-Lindner, kassör) och uppge
elevens/elevernas namn och klass i meddelandet.

Möten
Föräldraföreningen har möten varannan månad under skolåret. Alla föräldrar är
välkomna att delta. Skolans rektor har en stående inbjudan och deltar oftast,
vilket ger föräldrarna en möjlighet att ställa frågor och diskutera aktuella
möjligheter/utmaningar med skolans ledning. Om du har förslag på ett ämne
eller önskar skicka in frågor I förväg, skicka detta gärna till oss på
iesu.pta@gmail.com 
P.g.a. Covid-19 hålls alla möten digitalt tills vidare. Se nedan för länk för att delta i
dessa möten. Informationen skickas även ut via SchoolSoft.


Mötestillfällen under läsåret 2021/2022:
19 maj
Tid: 18.30-19.15
Länk för att delta: https://meet.google.com/hug-tukg-tdu


Nuvarande styrelse
Annica Hultfeldt, Ordförande
Emma Gurnell, Vice ordförande

Anna-Karin Klomp, Sekreterare

Kajsa Bennbom-Lindner, Kassör

Veronika Derya, Styrelsemedlem

Marnie Hancke, Styrelsemedlem

Rosemary Rothwell, Styrelsemedlem

E-post: iesu.pta@gmail.com