Life at Uppsala

My parents are pleased with my grades. Before I didn’t have these sorts of grades. I really enjoy speaking English, it’s an international language and will help me in later life.

- Pablo, 13

You get a lot of help from the teachers. Everyone helps everyone else. No one is rude to each other, so the students and the teachers are happy.

- Andrew, 14

Som engelsktalande är det en fantastisk möjlighet att kunna undervisa i något jag brinner för på mitt eget språk.  För mig är Internationella Engelska Skolan en skola där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.  Jag tillbringar mycket litet tid med disciplinära sysslor eftersom reglerna är så tydliga.  Eleverna trivs med att ha riktlinjer - de vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig från lärarna, de vet att vi inte tolererar mobbning och de känner att miljön främjar lärande

- Emma Eyre - bildlärare

Jag är väldigt nöjd med Internationella Engelska Skolan och skulle inte vilja ha mina två barn i någon annan skola. En av de bästa sakerna med Internationella Engelska Skolan är att när ett problem uppstår, hanteras det omedelbart och effektivt. 

Jag har försökt lära mina barn att vara ärliga och medge när de har gjort något fel, men också att stå upp för sig själva när de är felaktigt anklagade för något. Skolan har varit mycket bra på dessa punkter och har visat mina barn att det lönar sig att stå upp för sig själv på ett ärligt sätt. 

När det gäller engelskan pratar båda mina barn praktiskt taget flytande. Detta har de mer eller mindre fått på köpet, eftersom så mycket av lektionerna hålls på engelska.

- Monica, förälder

På Internationella Engelska Skolan får jag en bra utbildning som verkligen förbereder mig för framtiden. Jag valde Internationella Engelska Skolan eftersom skolan fokuserar på engelska språket, och det är verkligen roligt att hela tiden bli bättre och bättre på engelska. Jag gillar även de strikta regler som skolan har; de ger en avslappnad arbetsmiljö och gör det enklare för mig att fokusera på mitt skolarbete. Lärarna på Internationella Engelska Skolan är verkligen också bra – kunniga, vänliga, engagerade och roliga!

- Simon – elev i årskurs nio